Ronald McDonald kinderfonds

Regardz is sinds 2013 trotse partner van het Ronald McDonald Kinderfonds. Dit fonds zorgt er al meer dan 30 jaar voor dat ouders dichtbij hun zieke kind kunnen zijn door een accommodatie aan te bieden dichtbij het ziekenhuis. Het Kinderfonds ontvangt hiervoor geen overheidssubsidie en is dus volledig afhankelijk van donateurs, sponsorbijdragen en acties van particulieren en organisaties. Het feit dat het Kinderfonds en Regardz beide als doel hebben om mensen letterlijk de ruimte te bieden en hen samen te brengen, is één van de redenen waarom juist het Kinderfonds als duurzame partner is geselecteerd.

In de afgelopen jaren heeft Regardz een totaalbedrag van bijna € 70.000 opgehaald, door middel van het organiseren van acties, verkoop van onder andere de exclusieve Ronald McDonald Kinderfonds knuffel, kaarsen en bloembollen en het organiseren van uitjes voor de vrijwilligers van de Kinderfonds huizen. Ook doen er jaarlijks één of meerdere teams mee aan de HomeRide, het wielerevenement van het Kinderfonds. Samen met klanten, gasten, leveranciers, partners en medewerkers zorgt Regardz er mede voor dat zieke kinderen dichtbij hun ouders kunnen zijn.

Inclusief ondernemen

Regardz biedt mensen die zich met plezier voor onze organisatie willen inzetten en die passen binnen onze organisatiecultuur, graag bij hen passende kansen aan. Kort gezegd bieden we arbeidsmogelijkheden aan een uiteenlopende groep van potentiële medewerkers. Zo geven wij stagiairs en leerlingen de ruimte om praktijkervaring op te doen binnen onze bedrijven en werken hiertoe nauw samen met diverse scholen in Nederland. Daarnaast werken we lokaal samen met partners om mensen met bijvoorbeeld een taalachterstand werkervaringsplaatsen te bieden en schakelen we in geval van vacatures lokale Werkgevers Service Punten (UWV) in om zo medewerkers die in een uitkeringssituatie zitten rechtstreeks te kunnen benaderen.

We hebben korte lijnen met organisaties zoals USG Restart, die bemiddelen tussen werkzoekende Wajong’ers en werkgevers en zijn recent partner geworden van De Normaalste Zaak. De Normaalste Zaak is een netwerk van MKB-ondernemers en grote werkgevers die het ‘de normaalste zaak’ vinden dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Regardz is dan ook op weg naar ‘Inclusief ondernemen’, waarbij er gestreefd wordt naar het optimaal gebruikmaken van de diversiteit en talenten van mensen. We kunnen dan ook wel concluderen dat Regardz mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een warm hart toedraagt!