Op Regardz.nl vindt u veel informatie over de mogelijkheden, services, diensten en de locaties. Maar misschien bent u specifiek op zoek naar een locatie en wilt u in één oogopslag de belangrijkste informatie kunnen zien.

Onderstaand kunt u de individuele factsheets met info en prijzen downloaden van alle locaties die aangesloten zijn bij Regardz. Klik op een van de links om de gewenste factsheet te downloaden.

Heeft u vragen over een locatie, wilt u een reservering maken of heeft u een andere vraag? Bel dan met ons gratis nummer 0800-250 60 60 of mail naar MeetingExpert@regardz.nl. We helpen u graag!