Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Regardz zoekt voortdurend naar een goede balans tussen mensen, milieu en winst en wil daarin een voorloper zijn. Van oudsher is Regardz een familiebedrijf. Deze hebben vaak als kenmerk; vooruit denken met het ook op succes ook op lange termijn. Op deze manier denken zij na over het voortbestaan van het bedrijf. Dit doet Regardz ook. Niet alle voor het bedrijf maar ook zeker voor de wereld om ons heen. Hoe doen we dit?
 
  • Zoveel mogelijk gebruik maken van seizoensgebonden, biologische en duurzame producten;
  • Bij de selectie van leveranciers aandacht besteden aan het MVO-aspect; 
  • Duurzame materialen gebruiken bij renovaties;
  • Energiebesparende maatregelen treffen bij renovaties;
  • Bewegingsmelders plaatsen waar niet permanent licht hoeft te branden;
  • Waterbesparende knoppen plaatsen op toiletten;
  • Waterbesparende douchekoppen en kranen plaatsen;
  • Afval zoveel mogelijk scheiden;
  • Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt leiden, opleiden en begeleiden.

Boek nu direct


Anderen bekeken ook


ISO
Green Key
Ruim 25 jaar ervaring

 

Meer informatie


Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Mail naar reserveringen@regardz.nl of bel met 0800 250 60 60.